Ano ang aking sitwasyon ng pamilya pagdating sa komunikasyon

Madalas kong sabihin na kapag may hawak na pera ang asawa ko, uubusin niya ito.” Sabi ng babae: “Siguro hindi nga ako magaling mag-ipon, pero hindi alam ng asawa ko kung gaano kalaki ang mga gastusin sa bahay, gaya ng pagkain at mga gamit. Alam ko ang kailangan namin, at binibili ko ito kahit magtalo na naman kami tungkol sa pera.” PERA ang isa sa mga bagay na napakahirap pag-usapan nang maayos ng mag-asawa.Hindi kataka-taka na ito ang pinakamadalas pag-awayan ng mga mag-asawa.Huwag hayaang umasa sa iyo ang iyong kliyente kung hindi mo naman talaga kaya ang gawain.Sa iyong trabaho, siguraduhing ang iyong gawa ay orihinal at kung ito ay artikulo, pasado ito sa mga programang nagtsetsek ng panunulad tulad ng copyscape.Sundin rin ang mga panuto lalong-lalo na pagdating sa mga deadline.Mas lalawak ang tiwala ng iyong kliyente kung ikaw ay tapat. Hindi ibig sabihin na ikaw ay maging bara-bara lang sa iyong pakikitungo sa iyong kliyente dahil ang iyo namang trabaho ay isa lang sa mga gawain kung paano kumita ng pera sa madaling paraan.Mula sa umpisa, ang komunikasyon sa iyong kliyente ay isang mahalagang salik para sa ikatatagumpay ng iyong trabaho.

Anumang uri ng trabahong nasa bahay lang ang iyong kinakaabalahan, ang kabuuan ng iyong pakikitungo at resulta ng iyong gawa ay nakabase lahat sa iyong ideolohiya.

Hindi sapat ang aking pamumuhunan kayat gusto kong matutunan ito agad.

* mga bagay na sa palagay ko’y hindi naman namin kailangan. Problema ito kapag may biglaan kaming pagkakagastusan.

Magkaroon ng sistema para lagi mong namomonitor ang komunikasyon mula sa iyong kliyente.

Karamihan sa iyong kliyente ay maaaring nakatira sa ibang bansa na may ibang sona ng oras kumpara sa iyo.

Leave a Reply